عرضه انواع شیر های اکچویتور صنایع دارویی و بهداشتی

امیر دارایی: ۰۲۱-۳۶۶۱۶۰۹۰ - ۰۲۱-۳۶۶۱۷۵۲۲ - ۰۹۱۲-۳۶۶۹۳۲۳

عرضه انواع شیرهای اکچویتور جهت صنایع دارویی و بهداشتی - غذایی در فشارها و رنج های مختلف دارای متریال استیل و برنج سنیتاری تایپ - Sanitary Type

امیر دارایی

خراسان رضوی > فریمان

۰۲۱-۳۶۶۱۶۰۹۰ - ۰۲۱-۳۶۶۱۷۵۲۲ - ۰۹۱۲-۳۶۶۹۳۲۳

Email

آدرس: لاله زار جنوبی - پاساژ اتحادیه پلاک 38

تعداد بازدید: ۱۱۶۸

به روز رسانی: امروز ۲۰:۳۴

شناسه آگهی: ۸۳۸۸۲۱