تامین تجهیزات MOELLER آلمان

م فداکار: ۳۳۹۳۷۲۲۳-۳۳۹۲۷۱۳۱-۳۳۹۲۷۳۷۵-۰۹۳۰۶۵۳۶۱۱۰

تجهیزات مولر:تمامی کنتاکتور ها با آمپر بالا و ولتاژ های دلخواه در رنج های مختلف. کلید حرارتی با برند مولر در آمپر های مختلف و کلید گردان،کلید مینیاتوری ،کمکی و بوبین،پلاتین، و تمامی اجزای مولر کلید اتوماتیک ،رله،کنترل فاز،تایمر، ووو........

م فداکار

خراسان رضوی > فریمان

۳۳۹۳۷۲۲۳-۳۳۹۲۷۱۳۱-۳۳۹۲۷۳۷۵-۰۹۳۰۶۵۳۶۱۱۰

Email

تعداد بازدید: ۱۸۰۴

به روز رسانی: امروز ۲۱:۲۲

شناسه آگهی: ۷۰۹۹۳۹